Нлмк Планирует Опубликовать Итоги За III Квартал И 9 Месяцев 2013Г. По US Gaap.

RBC
Friday 8th November, 2013

??? “???????????? ???????????????? ????????” (????) ????????? 8 ?????? 2013?. ???????????? ?????????? ????? ?? III ??????? ? 9 ??????? 2013?., ?????????????? ? ???????????? ?? ??????????? US GAAP. ?? ???? ????????? ? ????????? ????????.

Read the full story at RBC

Leave a comment