Хрупкая Надежда На Сирийский Мир Толкнула Драгметаллы Вниз

RBC
Tuesday 17th September, 2013

????????? ???????? ?? ?????? ?????? 16 ???????? ? ???-????? ?????????? ???????????????. ??????????? ???????? ???? ?????????: ?? ?????? – 1314,9 ????./????? (-1,05%), ??????? – 21,92 ????./????? (-2,0%), ??????? – 1443 ????./????? (-1,1%), ???????? – 709,0 ????./????? (+0,29%). ????? ???????? ????? ?????? ?? ????? ??????????? ?????????? ????? ????, ??? ????????????? ?????? ? ??? ???????????? ???????? ??? ?? ?????????? ??????????? ??????. ? ?????????? ???????? ????? ????? ???? ?? ????????, ? ?????? ??????? ?????????? ????. ??????????? ????????, ?????? ???????, ?????????????? ????????, ???????…

Read the full story at RBC

Leave a comment