Full list of people on board of crashed Yak-42

The Russian Emergencies Minsitry has published a list of passengers and crew on board the Yak-42 that crashed outside of Yaroslavl, killing at least 43 people. Two people have survived and remain in critical condition at a local hospital.

+7 (495) 279-08-03 Emergencies Ministry Hotline

+7 (495) 626-37-07 Psychological Assistance Hotline

Passenger list:

1.Vitaly Anikeyenko

2.Yury Bakhvalov

3.Aleksandr Belyayev

4.Mikhail Balandin

5.Aleksandr Vasyunov

6.Josef Vasicek

7.Aleksandr Vyukhin

8.Aleksandr Galimov – in critical condition

9.Robert Dietrich

10.Pavol Demitra

11.Andrei Zimin

12.Marat Kalimulin

13.Aleksandr Karpovtsev

14.Aleksandr Kalyanin

15.Andrei Kiryukhin

16.Nikita Klyukin

17.Igor Korolyov

18.Nikolai Krivonosov

19.Yevgeny Kunnov

20.Vyacheslav Kuznetsov

21.Stefan Liv

22.Jan Marek

23.Brad McCrimmon

24.Sergey Ostapchuk

25.Vladimir Piskunov

26.Karel Rachunek

27.Evgeny Sidorov

28.Karlis Skrastins

29.Ruslan Saley

30.Pavel Snurnitsyn

31.Daniil Sobchenko

32.Ivan Tkachenko

33.Pavel Trakhanov

34.Igor Urychev

35.Gennady Churilov

36.Maksim Shuvalov

37.Artyom Yarchuk

Crew

1.Andrey Solontsev

2.Igor Zhevelov

3.Sergei Zhuravlev

4.Vladimir Matyushkin

5.Aleksandr Sizov – in critical condition

6.Yelena Sarmatova

7.Nadezhda Maksumova

8.Yelena Shavina

Leave a comment